注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

思凤休闲居

所见所闻改变一生!开心!

 
 
 

日志

 
 

【转载】中华字经  

2014-05-23 21:38:44|  分类: 个人收藏 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  | 

 

郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。
         
        《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习 4 - 6 个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证, 5 岁儿童 4 个月学完《中华字经》,巩固率为 74.6% ,即 2984 个字,提高现有识字速度的 15 - 20 倍。 

                                                                        Zhōng huá zì jīng

昼 白 夜 黑,日 明 月亮,风 驰雪舞,电 闪 雷 响 。
yún téng zhì yǔ lù jié chén shuāng hóng ní xiá huī wù chén báo jiàng
云腾 致雨,露结 晨 霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。
chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng yīng hòu hán lái shǔ wǎng
春生 夏长,秋 收 冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。
yuǎn gǔ hóng huāng hǎi tián cāng sāng lù dì piāo yí bǎn kuài pèng zhuàng
远古 洪荒,海田 沧 桑,陆地漂 移 , 板块 碰 撞 。
shān yuè wēi é hú pō dàng yàng zhí bèi kuàng yě dǎo sā wāng yáng
山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾,植 被  旷 野,岛 撒 汪洋。
bīng chuān dòng tǔ shā mò wò rǎng mù fēng shù sēn yán duō tān guǎng
冰川冻 土,沙 漠 沃壤,木丰树 森 , 岩多 滩 广。
niǎo fēi shòu zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài hé xié wù zhǒng ān xiáng
鸟飞兽走,鳞 潜 羽 翔,境 态 和 谐,物 种安 详。
xíng fēn shàng xià dào hé yīn yáng yōu míng yǎo miǎo tiān tǐ zhù zhāng
形 分 上 下 , 道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。
níng qì wéi jīng jù néng yǐ chǎng suō nóng ér zhì jī wēi xiǎn liàng
凝 气 为 精 ,聚能以 场,缩浓 而 质,积微 显 量。
huà jù huàn xū huǎng hū chéng xiàng qiáng gù líng ruò róu yì zhì gāng
化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。
zhōng jí bì fǎn cún xīng qū wáng sè kōng lún huí dòng jìng héng cháng
终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。
wéi shí zhòng míng yī lǐ wàn fāng fù mǔ diē niáng méi chǐ nán wàng
唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没齿 难 忘 。
xiōng dì jiě mèi wēi kùn zhù bāng gū yí shū jiù qīn qi hù fǎng
兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。
zhí nán guī shǎo bǔ yù zhuó zhuàng fū qī xiāng jìng mèng yì zāo kāng
侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。
gé wū lín shě yù shì qiān liàng bó gōng yù pó cí xiào shàn yǎng
隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。
zūn péng lǐ yǒu rén yì jūn láng yán huáng èr dì yáo shùn shàn ràng
尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。
yǔ qǐ shì xí miè jié shāng tāng zhōu wǔ fá zhòu hòu liè gè bāng
禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。
qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gē jù luàn jìn bā wáng
秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。
nán běi duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhēn guān zhèng yào wǔ dài xù táng
南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。
chén qiáo bīng biàn chǐ rǔ jìng kāng yē lǜ wán yán yuán jiàn sòng jiāng
陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。
zhōng lí tài zǔ chóng zhēn diào sàng qīng jūn rù guān dà chén zhù cáng
钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。
fěn suì pàn zhuó lí yù shè jiāng tái wān fù guī shǒu wèi biān fáng
粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。
yā piàn zhàn zhēng yīng zhàn xiāng gǎng wù xū wéi xīn shè huì gǎi liáng
鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 会 改 良 。
xīn hài gé mìng sūn wén sī xiǎng lián méng kàng wō guó gòng liǎng dǎng
辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。
dìng dū jīng shī rén mín jiě fàng zhū zǐ bǎi jiā kǒng mèng lǎo zhuāng
定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。
biǎn què líng yī lǔ bān qiǎo jiàng luó pán xiāo yào zhēn jiǔ liáo shāng
扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。
cài lún bì shēng jiàn zhēn xuán zàng yì jīng lùn yǔ shǐ jì dá chàng
蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。
hé tú luò shū suàn shù jiǔ zhāng xī sān hóng shuǐ liáo rú píng xiāng
河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。
shī cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sè luó chǎ kēng qiāng
诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。
shēng xiāo wū yè wò dí yōu yáng zhēng yīn bēn fèn suǒ nà gāo kàng
笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。
jīng hào kuāng lú dǒng yuán xiāo xiāng mǐ fú xiě yì bēi hóng jùn áng
荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。
bǐ mò zhǐ yàn biǎn méi yíng bǎng kǎi lì zhuàn kè bēi tiē cǎo kuáng
笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。
dūn huáng shí kū cháng chéng wěi qiáng qīng tóng jiǎ gǔ lǚ yī shā shāng
敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。
hǔ fú yuè jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wèng sī chóu tā xiāng
虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 绸 他 乡 。
fán ěr sài gōng jīn zì tǎ zhuàng tài jī líng mù bǐ dé jiào táng
凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。
zì yóu nǚ shén xī là sù xiàng zuì hòu wǎn cān chuàng zào yà dāng
自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。
tíng xiè lóu gé sì miào diàn láng péng mén bì hù zhàng shì lǜ chuāng
亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。
fǔ dì bié shù huà dòng diāo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng
府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。
chéng chén zǎo jǐng lí ba zhù zhuāng xián duò fú kào píng lán tiào wàng
承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。
xuán yá qiào bì fēng luán dié zhàng quán pēn lán zhào tuān jí bào dàng
悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。
xiá gōu tán yuān xī jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo zé ní táng
峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。
xuán wō dài bō jiāo yǔ lián jiāng xiōng yǒng péng pài jīng tāo hài làng
漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。
zāi lào yì xiè xùn cháo fú zhǎng cāng sōng shòu bǎi chuí liǔ máo yáng
灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。
bā jiāo pú shàn bān zhú miè kuāng huái chūn yú huá shān guì róng zhāng
芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,
zhāi fēi jǐn bì shān yuàn bīn páng píng pǔ lái yīn fēi kuī wù fāng
斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 窥 坞 坊 。
qiáng wēi piān xiān pú hé wèi máng yùn dì jiá xīn bèi lěi lín láng
蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。
qí huā yì huì yàn lì róng yāng lán hé jú méi sì jì fēn fāng
奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。
dù juān qì xuè fú róng jí xiáng mò lì fù yù méi guī cì máng
杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。
guā guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiāng huí jiāo qín kuí pí jiè là jiàng
瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。
yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fān qié mó gu rǔ dàn chún niàng
芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。
diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhēn xiū zhǐ gān yáo zhuàn gāo liáng
碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。
pú táo měi jiǔ yù yè qióng jiāng kā fēi yì zhì míng chá shùn cháng
葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。
táo lǐ xìng shì zhī xiān wèi shuǎng yē yòu chéng jú kě yǐn pǐn cháng
桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。
bō luó gān jú gǎn lǎn bīng láng lí zǎo píng zhā lì lì liú táng
菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。
kē dǒu bǎi wěi há má gǔ náng diào ěr qiū yǐn rú chóng mǎ huáng
蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。
yīng wǔ xué shé mì fēng chuān máng biān fú qī dòng wú tóng yǐn huáng
鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 桐 引 凰 。
zhī zhū qiān bǔ míng líng zhù liáng qīng tíng zhèn chì jiū péng zhāng bǎng
蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。
ōu yīng yàn què hú dié yuān yāng lǐ jì nián jīng wā bàng luó páng
鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。
yá é chán yǒng guī luǎn yì huáng wén yíng shǔ yǐ shé xiē shàn mǎng
蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。
wú gōng dú xiàn xī shuài dēng chuǎng lù bèi hú li xióng bào chái láng
蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。
yuán tí hóu zī tuó fū tǎ tǎng chú xīng pān shāo cí mǔ nì gāng
猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。
shā zhōu luò tuó xùn jié líng yáng
砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。
dì èr bù fēn
第  二  部  分
zhōng huá chū fán shuì shī jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì mò qiān nián shǐ líng
中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。
hóng yè chāng shèng miào cè dì yíng zuǒ yòu jiān gù zǒng lǎn tǒng lǐng
宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。
nèi qǔ wěn jìn wài jiāo zhì tóng jiē tī guò dù qiè jì hěn měng
内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。
liù zéi qī hài jiān shì shěn tīng jiè tān xū xiào jiàn yuē yí xíng
六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。
biǎn è bāo jì shǎng quàn fá chéng cāo rèn zhí fǔ sāi juān jiù yíng
贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 涓 救 荧 。
shì rú tū qǐ chōu xīn xī píng tú féng xiǎn zhào xiāo yá yú méng
势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。
tiáo xī zhǐ fēn guì zài yòng héng yī fǎ móu zhì guān lì jiē zhèng
调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。
tuī xián jiàn cái dǔ mào biàn róng chún pǔ kuān hòu xiá liè jìn zhōng
推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。
gěng zhí sù yí jīn huái tǎn chéng chán mèi jiǎo huá jī mǐn huì yǐng
耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。
xiè dài lǎn duò zhuō bèn lù yōng yú mèi hú tu piān cái zhìcōng
懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。
xiū sè jū shù jié jiàn hàn xióng gōng jǐn wèi jù jiān mò chí zhòng
羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。
jiāo shē ào màn qiè nuò huáng kǒng chāo yì dú jū tián dàn yún níng
骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。
cāi yí guǐ mì wēi yán yì yǒng bì bó qián chāo rǎng duó qí zōng
猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。
qǐ cái pàn lì jià zhí jūn děng wù gōng kāi chǎng zēng fù jiǎn qióng
企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。
zī chǎn lěi jì shuì lǜ jiā chéng yín háng dài kuǎn chǔ xù bèi chǒng
资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。
dǐ yā chāi jiè xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì huò chōng yíng
抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 货 充 盈 。
xiāo shòu mǎi mài kuī chà yú shèng zhài quàn gǔ piào bó dǔ shū yíng
销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。
wén zhuàn suī xǐ diē péi diān fēng xiū xián tuì yōu huàn lǜ shòu xiāo
闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。
jù bīn shū kè yōu xiè huān zhāo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo
拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。
yóu jǐng fá dù jì jué xuān xiāo mào guàn bì zhī mǎng yuán chū tiáo
游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。
bì lǐng dī cuì luò yè piāo yáo xīn chéng chè tòu yǎ yuè qù zào
碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。
huī háo yì jiù jiā jù shū le qī zhū xiāng móu xiù méi xié wān
挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。
yīng kǒu hán xiào zhī yè yǐn xiàn áo bí dān qiào zhuì ěr shuāng huán
樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。
shū é tán sāi lóng jīng fèng yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuē jiān
舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。
wū fà bǐ tún sū xiōng yāo jiān xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn
乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。
mù yù jié shēn shū zhuāng qiáo bàn báo dài qīng shī jìng yào jiǎo lián
沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。
fú jǐn shì pèi bīn líng xiù duàn zàn tàn chēng sòng wǎn ruò é xiān
服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 若 娥 仙 。
ē mí tuó fó jué wù róng yuán sēng ní jì mò pú sà xiàng shàn
阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。
qíng tóu xì yīn yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ lè nǎo fán
情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。
shèng dàn jī dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhèng cái pàn xié duān
圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。
cháo jìn guì bài xiān zhī zhù chuán wǒ zhǔ bǎo yòu hǎo wá ā dān
朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。
gé lín tóng huà yī suǒ yù yán shā wēng tuō shì fú mó tàn àn
格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。
dàn dīng gē dé jiā qiū shí tán péi gēn niú dùn ài yīn sī tǎn
但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。
shì guǎn yīng ér kè lóng yí chuán xì bāo sù lěng tuō yǎng hé suān
试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。
mài chōng shù mǎ jǐ hé guī fàn wǎng luò tōng xùn chéng kòng yáo gǎn
脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。
qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn jī guāng fú shè kǔn bǎng huǒ jiàn
驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。
shēng nà cè jù pín yóu wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú cè xián
声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。
líng zhuī léng jiǎo tū āo dǐng jiān shù piě nà zhé dǒu gǒng tuǒ quān
菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 拱 椭 圈 。
ào yùn jìng jì táo tài shāi xuǎn kuà yuè duǎn pǎo bèng tiào chēng gān
奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。
tiě bǐng biāo qiāng lěi zú pái lán qì chē lā lì jià shān shǐ fān
铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。
dāo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biān suǒ liàn gàng líng shuāi jiāo jī quán
刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。
shěng qū shǔ jiāo cūn zhèn tún diàn gēng yún lóu pá bō pǎng jiǎo bàn
省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。
nóng kěn guàn gài yú liè bó chuán chái péng chuī rè mù chù fèn yān
农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。
mó yā jiào shī féi gōng lín dàn xué jiāo niào shēn huī mái shǐ qiǎn
膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。
dào mài gǔ dòu bì má shǔ mián sù bāo zhī fū shú jiē jià gǎn
稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。
mí shǔ bí qí suō bài zhè wān gěng dī lǒng qí qiáo bǐ kē hàn
糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。
hé miáo yīng suì màn fù téng chán zōng lǚ níng méng fēng kē zǐ tán
禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。
jiǎn yā dǎ chà jià jiē chā qiān kē lì zǐ hé zhū ruǐ jīng gǎn
剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。
jī yā bào qún zhū zǎi mǎn quān lǘ luó kěn pō quǎn gǒu hù àn
鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 狗 护 岸 。
jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biē xiā xiè māo tù é cán
厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。
xuán rào yīng gē āi gū hè yàn sù yíng zhā zhài zhěn gē dài dàn
旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。
shào gǎng róng jiè kuà ruì pī jiān shuài qí tǐng bá xùn shì yuè yǎn
哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。
pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wěi zhuāng gēn zōng xìn hào zhē yǎn
磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。
shāo zòng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chěng wù bǎ hōng zhōu xiàn
稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。
chèn què sāo rǎo gòu zhù háo qiàn dié bào pín shèn yù dǎng zǔ lán
趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。
hào sǔn chóu sì mài lì wěi jiān gòu xiè fén zhǐ kuī shuǎi jìn yàn
耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。
qín dí pò zhèn diào pài qiǎn fǎn wéi zhuī dǔ jié fú jiǎo quán jiān
擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。
zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuāi wù yàn diāo bǎo cuī huǐ yōng jǐ táo cuàn
崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。
fú lǔ jiǎo xiè shèng bài qián yán wǎng yǔn kěn fǒu jǔ jué kǎi yàn
俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。
cǎn zāo xī shēng sù guǒ xí juàn fén guān shī nào hún pò qǐn mián
惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 魄 寝 眠 。
huó zhe qí dǎo sǐ zé jì diàn lián fèng xùn zhí jiǎng gōng bān xián
活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。
zǔ zhī chóu bèi fǔ xù shēn qiān bù shǔ liáo yuán tì lèi shān rán
组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。
biāo bǐng míng cè xuán shuò càn làn
彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。
dì sān bù fēn
第 三 部 分
yù láo jìn zú sī diǎn xíng xiàn cí sòng kū sù míng qū shēn yuān
狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。
chǎng shì máo dùn pōu céng bāo jiǎn diàn lǜ chāng zhuó zhāo huà jiè xiàn
敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。
fáng ài zhēn chá huì lù shì huàn zǔ zhòu xià hu tiǎo xìn wū màn
妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。
jī fěng fěi bàng hún è chè yàn méng lóng jì liǎng réng liú xì xián
讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。
zhēn zhuó chān huǎng bāo bì wǔ mán yǔn duò jí jǐng yāng jí cí juàn
斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。
jiǎn jǔ chá fēng dài bǔ kui wán zuò jiān fàn kē jī ná xié bàn
检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。
yāo mó guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lèi zhēng níng zuǐ liǎn
妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。
lè bī háo kuò sōu guā bēi jiàn guǎi jià hái tí kēng mēng yùn cán
勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 蒙 孕 残 。
dào fěi jié qiè qiāo zhà qī piàn suō shǐ sǒng yǒng héng zhēng bào liǎn
盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。
shāo shā qiǎng lüè zāi zāng wū xiàn zǎi nüè yín bà pǐ liè diāo mán
烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。
xiá nì chāng jì róu lìn bìn huán wěi xiè fù guǎ tú lù bì zhǎn
狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。
máng shēn yòu yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì zé qiǎn
氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。
xù ōu zī huò bì huì fàn làn tōu lòu jiǎ mào wàng fàn mù juān
酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。
tì qiú kǎo wèn kuǐ lěi fū yǎn jiǎo xìng ráo shù qī gào shè miǎn
剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。
liào kào láng dāng chàn huǐ yǐ hàn cōng huāng shī cuò xú duó pǔ tuán
镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。
chóu chú pái huái páng huáng bù tiān jiǒng jiāo chóu xù lún tuí gǒu chuǎn
踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。
shī zǎo qū huí máo cè chòu biàn jiǎ nà gài lǚ xīn gāng xī qiān
虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。
niè tī zhě wū gè bèi bó fán péng gǒng guī liú běn qíng měng tàn
镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。
lǜ qīng hài fú xī tīng quē wán pī shēn xī xī fēn tài tóng quán
氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 酞 酮 醛 。
qiāng táng zāng fǔ pí shèn suǐ dǎn chún sǎng hóu lóng yí yì fù tiǎn
腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。
gāng kuà qí zhǐ xī lú kuàng jiǎn fáng biāo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn
肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。
hān shǎ chī dāi lóng yǎ tān huàn gē da dòu zhěn nóng chuāng tū xuǎn
憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。
méi fū sāo yǎng bā hén yù quán yōng jū zhì lì lài jiè bó wàn
霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。
zhàng biě bì qué cuì nüè yè àn gē bo yè chí jìng zhī dǒu chàn
瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。
wèi yí kuì yáng jīn jī jìng luán xié lèi téng tòng páng guāng jūn zhān
胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。
ài zī qīn lüè wēn yì kuò sàn zhǒng liú ái zhèng láo bèi pí juàn
艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。
jǐng tì jí bìng zhěn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn
警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。
dōng jiē cǎi gòu bàng chèng ròu xiàn zhǎng sháo lú zào liào duī chú guǎn
东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。
liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yān hōng bèi lào kàng huì chǎo zhuó shuàn
溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。
mēn bào liáo tàng pēng zhēng áo jiān fēng huàn pō lì yùn jiào zuì hān
焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 酵 醉 酣 。
hūn xīng fèi pú huá nèn dù gān lóng tì gāo zhǒu zhān rùn nuò wán
荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。
jīng gāo mó jiǎo xī zhōu chóu fàn mí fèi gēng jiǔ yóu jìn màn mán
粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。
è zé cū cāo bǎo tī nì xián yào shi niǔ kòu dōu dài wéi lián
饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。
hé tào xiāng guì wǎ guàn yú tán zào gāng yá jù bēi dié kuài wǎn
盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。
zhàng màn xuē mào zhěng qí guà shuān hú guō pén tǒng qì mǐn xiá tán
帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。
tiáo zhou lā jī kuàng zhé jiǎn fán jiā dāng ǎo páo lǒu jiù dēng sǎn
笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。
bō qiān jiǎo niǔ chā chú biǎo lián pīng pāng huàng tóng jiāng shéng kē bàn
钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。
shān hú bèi ké mǎ nǎo méi tàn pào mò péng zhàng hāo wěi sà miǎn
珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。
diàn chóu zū lìn bù wèi cǐ bān gǔn niǎn wō wò zhá zhù miǎo pàn
佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。
xiǎng jué bīn bīn zhòu yì juān juàn zhì líng bìng bó ē nuó nī màn
享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。
cāng fǔ xiù shí yòu mó mǎo hàn téng là yìn shuā zèng jì yóu jiàn
舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 寄 邮 件 。
suǒ xiè zhàng bù huì cì dié hàn qí pái yì pīn yá xiàng chù huàn
琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。
qǐ gài zhù tǎo diāo chī jī chán kù cāng xún luó áo yù fǔ kān
乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。
ān qí zhòu dùn chà nà jìn yuán kǎn kě qí qū chà jìng wān yán
鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。
zūn yú guǐ zhé guàng áo jùn diān pī lì guàn xiāo yū chǔ nì yān
遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。
shà zhuàng bēng tā yáo ān tún tián yì kuò qīng fù gū kuǎ suì hán
厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。
huái xiè zhì gū pǔ jiàn tīng lán qiú yǒng shè tāo bó ào xùn xián
淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。
bó bǎn huō quē wéi jiǎng wāi tān lòu cháo diāo cōng jī shū liè yán
舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。
yá hé jié kū zhā zǐ sāo shān yáo jué xiáo huò shì fēi què duàn
涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。
fān yì shòu kè kǎo jiū zuān yán wù cuò dān gē yóu yù qǐ gǎn
翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。
yè piān huì gǎo biān jí jiào kān gù mí gěng gài zǎi bǎn dēng kān
页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。
zhuān tí shān jié pǔ biàn liú lǎn jiā ǒu hūn pèi hán liàn sī yǐ
专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 恋 私 已 。
xù shù mián yán huǎn chí xún mì zuò méi jiè shào qīng huò jiāo xí
叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。
chuí huáng náo bó yuè chuī jiào qǔ pào zhèn fáng zhái xuān fèi nòng lǐ
槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。
lǎ ba zào shǎng mù cuī chuàn yì dīng zhǔ qīn péi bèi fèn ǎi dī
喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。
shù niè jì sì kūn zhòng shēng zǐ jiǎn tiē chěng sòng zú lǎo shěn xù
庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。
gǎn fù yāo qǐng zhù hè qìng xǐ niǔ niē jú cù xiàn mù dù jí
赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。
gē sǎo zī xún huǒ bàn cān yì bà mā ēn zhǔn yé nǎi píng pī
哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。
wú nǐ ǎn tā zán mén miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì
吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。
guān jīn qún shān hùn fǎng róng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng zī
纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。
kòu shǒu jū gōng suí sú qiān xǐ dài bì bǐng guī chéng nuò huò yǔ
叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。
shì dú hóng yuàn rán zhú qià yú rèn shēn pēi tāi ǒu tù miǎn xi
誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。
tè shū gòng xiàn yǒng xiǎng xūn yù
特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。
dì sì bù fēn
男,1956年11月26日出生,早年到农村当知青,就读于汝南师范学校。1977年考入河南大学获哲学学士学位,后考入天津大学获工学硕士学位。长年执教于郑州工学院、郑州工业大学和郑州大学。曾先后担任系团总支书记,校团委书记、学生处处长、工商管理学院书记、河南省形势政策教育教学研究中心主任等职。1996年开始语言文字研究,2000年出版《中华字经》蜚声海内外;2002年担任全国教育科学“十五”规划重点课题——文化教育传统的现代价值研究及创新实践——课题组执行组长,被教育部语言文字应用研究所特聘为课题研究员,首创中文字本位教学体系和韵文教学法;2004年应马来西亚教育部邀请在大马推广国家科研成果“快速识字”获巨大成功;2006年在荷兰欧州中文教育研讨会上,其快速识字现场效果震撼了17个国家的与会代表,香港《亚洲周刊》报道为“颠覆中文教学法”;2009年在澳大利亚西澳大学style="text-孔子学院发表“打破汉语教学的迷思”主题演讲;2010年被选为中国华侨国际文化交流促进会理事;2012年被聘为英国华文教育基金会荣誉顾问;2013年5月出版了《韵文识字》,并于2013年9月随中国侨联“亲情中华”访美代表团出访,在美国西部、中部和东部进行的“快束汉语教学培训”,获得中国驻美领馆的一致称赞。郭保华“快速中文教学法”引起了海内外媒体的高度关注,先后有200多家报纸、电视和网络跟踪报道,它的快速中文教学法也因此成为海内外中文教学一道靓丽的风景线。
  评论这张
 
阅读(356)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018